Výsušné stanoviště můžete osít směsí semen s větším podílem trav a jetelovin. Tato stanoviště bývají v přírodě porostlá stepní vegetací s vyšším podílem trav. Zakládání luk má zde svá úskalí. U jarního výsevu může být problém s dlouhotrvajícím letním suchem. Vhodné jsou výsevy před zámrazem, aby semena využila zimní vláhu. Na prudších svazích může nezabezpečený výsev ohrozit eroze. Rozvoj porostu bývá pomalejší než na jiných stanovištích a může někdy trvat i tři roky.

V naší nabídce máme Louku na výsušnou půdu květnatou (38 druhů lučních květin a 13 druhů lučních trav)a Louku na výsušnou půdu pícní a pastevní (18 druhů lučních květin a 8 druhů lučních trav).

Louka na výsušnou půdu – květnatá

0,00  / 1 g