6 druhů bylin

Směs je sestavena z jednoletých rostlin a není to tedy vytrvalá květnatá louka. Pro dobré kvetení je vhodné vysévat každý rok znovu. Po vegetaci je možné zbytky rostlin zarytím použít jako hnojení.

Když je zima mírná, mohou některé rostliny nebo nové podzimní semenáče přežít a následující rok opět rozkvétat. V takovém případě je vhodné starý porost po skončení vegetace posekat ve výšce asi 10cm nad zemí a posekanou hmotu z porostu odstranit. Protože se nejedná o původní přírodní společenství rostlin, objeví se zde další vytrvalejší druhy, např. pampelišky a též přírodní dřeviny.

Různobarevná směs letniček kvete od časného léta do podzimu. Především v pozdním létě a začátkem podzimu pomáhají doplňovat ubývající pastvu. Rostliny jsou vyhledávány včelami, ale i motýly, včelami samotářkami a dalšími oplylovači.

Směs LETNIČKY PRO VČELY není určena pro výsev do volné krajiny a do chráněných území.

Letničky pro včely

0,00  / 1 g