31 druhů lučních květin a 8 druhů lučních trav

Výběr květin laděný podle barvy květů od růžové do červené je zajímavý a v krajině neobvyklý. Červená louka je určena spíše do uzavřených zahrad izolovaných od okolí, protože jinak může docházet k pronikání květin s jinou barvou květů z okolí. Také je možné tuto směs semen přimíchat k naši dalším loukám pro posílení červeně a růžově kvetoucích rostlin v budoucím porostu.

Červená louka

0,00  / 1 g